Pantografen - Calymene - Cumulunimbus - Malakh - Apocatastasis
Imperiets Hjärta - Bolmört och Belladonna - Johan
Varning för Jazzfaran - Stjärnehult - Mannen i Telefontornet - Mörkret mellan stjärnorna


-Anders Björkelid 1998