Vådå? Luktar det? Nå, det är i alla fall inte eget beröm, här tackar vi bara andra.
Följ mig upp på loftet i stället så skall jag berätta ett och annat.

Bråttom? Ta en genväg:

tomte

tomte

tomtetomte

tomtetomte

tomtetomte

tomteHär är stallet. I bås och spiltor står alla de personer som NisseNytt vill tacka. För att de har hjälpt oss i vår mission och stött vår vision.

Jonas Anderson
Illustratör och bildskapare som formgett detaljer i tidningen, tillverkat rekvisita, illustrerat och arbetat som spelledare. Besök honom på hans egen hemsida.

Patrik Barbus
Har varit aktiv NisseNyttare och främst arbetat på att klämma SVEROKs styrelse på information om lite av varje.

Ivona Elenton
Har speltestat en rad scenarion, arbetat som spelledare upprepade gånger och ansvarat för annonsbokningen i NisseNytt.

Leif Eriksson
Hjälpte oss med speltest och spelledande av Johan. Har dessutom skrivit artiklar till NisseNytt.

Natalja Fredricson
Har bidragit med texter och idéer till Cumulunimbus och arbetat som spelledare.

Mattias Huss
Har hjälpt oss att spelleda och speltesta Johan.

Cissi Lindholm
Har bidragit med idéer under produktionen av Cumulunimbus, arbetat som spelledare på GothCon -97, speltestat åtskilliga scenarion och suttit i NisssNytts filial av nominseringsjuryn till Emmisgalan på SydCon -97.

Johannes Nesser
Har arbetat som spelledare på Cumulunimbus.

Stina Sjölund
Handhar på irreguljär basis korrekturläsandet i NisseNytt, har arbetat som spelledare på GothCon -97 och har hjälpt oss med åtskilliga speltester. Dessutom ställer hon upp som bollplank när Anders har idétorka.

Azul Tarazona
Har illustrerat i NisseNytt. Hon gjorde sin debut i det första numret av "nya" NN: volym 17.

Jon Thorvaldsson
Har arbetat som spelledare för oss på en rad konvent och speltestat Bolmört & Belladonna.

Eva Örndal
Har hjälpt oss med speltester och arbetat som spelledare för NisseNytt på en rad konvent.


-Anders Björkelid 1998