Nu är vi i skafferiet...

tomte

tomte

tomte


Bild från skafferiet
Kylig luft och stampat jordgolv. Skafferiet är fullt av hyllor där burkarna står tätt packade. Se vad som är i dem: Märkliga tingestar flyter runt i halvgenomskinlig lag - insekter, fosiler, kollibrier, teatermanuskript, p-automater...
Tveka inte, gå närmare och titta på...
Hyllorna
- alla NisseNytts konventsscenarion lagrade på burk.

Vill du sedan beställa hem ett scenario rekommenderar jag att du kilar in i boden och ser på inköpslistor och priser.


Andra rum:
Farstun - Vardagsrummet - Arbetsrummet


-Anders Björkelid 1998